Dodany: 2013-06-19 14:51:05

 

Transport międzynarodowyTransport można podzielić ze względu na terytorium i granice terytorialne. Podział ten przedstawia się dosyć ciekawie i kształtuje się w sposób niejednoznaczny. Transport międzynarodowy dzieli usługi transportowe na międzynarodową spedycję i krajowe usługi transportowe. Podział ten nie musi się wcale przekładać na odległości.

 

To znaczy nie oznacza, że odległości większe pokonywane są w transporcie międzynarodowym. Nie jest to prawidłowością. Na potrzeby usługi transportowe wykorzystuje się setki rodzajów transportu przeróżnego. Można zastosować setki znanych rozwiązań do swoich własnych celów. Transport międzynarodowy opiera się na dużych środkach lokomocji przez co potocznie rozumie się transport morski i powietrzny.

 

Może być też transport podziemny np. rurociągowy to także usługi transportowe. W morskim i powietrznym wykorzystuje się odpowiednio samoloty i statki morskie. Baza możliwych do wykorzystania środków lokomocji jest większa i wlicza się do niej też pociągi. Kolejami można pokonywać olbrzymie dystanse, ale idzie to wolniej niż samolotem..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Transport międzynarodowy
Nick: